Vaša privatnost je veoma važna za nas. Bilo koja povjerljiva informacija koju nam proslijedite preko ove web stranice će ostati zaštićena sve dok nam vi ne dozvolite da je otkrijemo ili dok nas zakon ne obavezuje ili nam dozvoljava da je otkrijemo. Kroz dolje navedena pravila ćete saznati koje informacije mi možemo prikupljati i na koji način ih možemo upotrijebiti. Bilo koja upotreba ovih web stranica mora biti u skladu sa Pravilima o korištenju koja su navedena dolje.

Informacije koje vi sami odlučite da nam proslijedite
Vi nam ne morate proslijediti nikakve informacije da biste bili u mogućnosti da koristite naše web stranice. Medjutim, u skladu sa Pravilima o korištenju, vi sami možete odlučiti da nam proslijedite odredjene informacije u cilju da dobijete povratnu informaciju od nas ili da uspostavite dalju komunikaciju sa nama, kao na primjer da dobijete vijesti iz naše oblasti, informacije o programu ili predavanju koje organizuje naša advokatura, ili jednostavno da vam uzvratimo telefonskim poziv.

Nadgledanje posjećenosti naših stranica
Mi koristimo odredjene aplikacije koje nam omogućuju da imamo evidenciju o posjećenosti naših stranica i koje bilježe vrstu vašeg preglednika, datum i vrijeme pristupa našim stranicama i slične statističke podatke. Mi ne povezujemo ove podatke ni sa kojom posebnom osobom koja posjeti naše stranice.

Komunikacija koju vi inicirate
Ako nam proslijedite vaše kontakt informacije i ako nam kažete da želite da dobijete materijal od nas, mi vam možemo proslijediti materijal i možemo vas kontaktirati putem elektronske pošte ili na drugi način kako je regulisano u Pravilima o korištenju.

Pravila o korištenju

Hvala vam na posjeti web stranica advokature Drew Law Firm, P.C. Mi smo kreirali ove stranice da biste se mogli upoznati sa pravnim uslugama koje nudimo. Sadržaj je namijenjen isključivo u informativne svrhe. Nijedna informacija prezentovana na ovim web stranicama nije prezentovana sa namjerom da sadrži, niti sadrži pravni savjet ili poticanje za bilo kojeg potencijalnog klijenta.

Naše web stranice nisu namijenjene da bi kreirale niti kreiraju bilo kakav profesionalni odnos na relaciji advokat - klijent izmedju vas i Drew Law Firm advokature. Profesionalni poslovni odnos sa našom advokaturom ne može biti kreiran time što ćete se upoznati sa sadržajem naših web stranica. Jedini način da postanete naš klijent jeste potpisivanjem ugovora o zastupanju sa pojedinim advokatom u Drew Law Firm advokaturi. Prezentovanjem odredjenih informacija o našoj advokaturi na ovim web stranicama mi ne potičemo klijente niti tražimo bilo kakve transakcije. Potražite pravni savjet i pomoć od advokata kojeg odredite da vas zastupa - vi ne trebate da djelujete isključivo na bazi informacija koje sadrže naše web stranice niti da se oslanjate na njih. Odluka o izboru advokata koji će vas zastupati je od izuzetne važnosti za vaš slučaj i ta odluka ne bi trebala biti donešena isključivo na bazi reklama i samozvane stručnosti.

Bilo koja informacija koju nam proslijedite putem elektronske pošte ne mora biti držana kao povjerljiva ili zaštićena. Komuniciranjem sa nama putem elektronske pošte nećete automatski postati naš klijent. Ako ste zainteresovani da vas zastupamo nazovite nas na (515) 323-5640 i mi ćemo odlučiti da li je sadržaj vašeg predmeta jedan od onih za koji smo voljni ili u mogućnosti prihvatiti profesionalnu odgovornost. Mi nećemo razmatrati tu mogućnost na bazi komunikacije putem elektronske pošte. Mi zadržavamo pravo da odbijemo bilo kakvo profesionalno zastupanje. Mi možemo biti obavezni da odbijemo zastupanje ako bi ono moglo kreirati suprostavljanje interesa sa našim drugim klijentima. Dakle vi nam ne biste trebali proslijedjivati nikakve povjerljive informacije pismenim putem, telefonom ili putem elektronske pošte sve dok mi ne dobijemo mogućnost da donesemo odluku o tome da li ćemo vas zastupati ili ne. Drew Law Firm advokatura je nastojala da ispoštuje sve pravne i etičke norme tokom izrade ovih web stranica. Mi ne želimo da zastupamo niti ćemo zastupati klijente na bazi njihovih ocjena o bilo kojem dijelu ovih web stranica koje nisu u skladu sa pravni i etičkim normama.

Sva autorska prava za sadržaj i publikacije na ovim web stranicama poseduje advokatura Drew Law Firm, P.C., osim ako nije drugačije naznačeno. Kopiranje, objavljivanje, prenos ili distribucija sadržaja ili publikacija sa ovih web stranica je zabranjeno bez izričite pismene saglasnosti dobijene od advokatske kancelarije Drew Law Firm, P.C.

Pravo je oblast koja se brzo mijenja. Dakle, iako je naša namjera da informacije na našim web stranicama budu korisne, mi ne garantujemo da je bilo koja informacija na našim stranicama tačna, kompletna ili da je najnovija verzija prezentovana.

Pored toga, ove web stranice sadrže veze ka drugim web stranicama koje su drugi kreirali i koje drugi održavaju. Mi ne pružamo garanciju, izričitu ili podrazumijavanu, o tačnosti i pouzdanosti informacija prezentovanih bilo na našim bilo na web stranicama koje su povezane sa našim stranicama. Drew Law Firm advokatura nije obavezno pokrovitelj ili u saglasnosti sa mišljenjima i informacijama prezentovanim na tim drugim web stranicama. Veze ka drugim web stranicama koje možete pronaći na našim stranicama ne znače niti podrazumijevaju da Drew Law Firm, P.C. advokatura podržava ili je u bilo kom obliku povezana sa informacijama na tim drugim web stranicama. Osim toga, mišljenja izražena u materijalu kojeg sadrže ove naše web stranice su mišljenja jednog pojedinog autora i ne moraju reflektovati mišljenja advokature Drew Law Firm, P.C. ili bilo kojeg njenog partnera ili zaposlenog lica.