• Dobrodošli do
  Efikasnih & Pouzdanih
  pravnih usluga
 • Tom Drew, Advokat
  Predsjednik, Iowa Trial Lawyers Association 2005
  Predsjednik, Iowa Chapter American Board of Trial Advocates (ABOTA 2011)
  Predsjedavajući, Litigation Section Iowa State Bar Association 2007-2008
  Predsjednik, American Inns of Court (C. Edwin Moore Chapter) 2004-2005
  Član, American College of Trial Lawyers
  Imenovan od strane Vrhovnog suda savezne države Iowe u
  Civil Justice Reform Task Force Steering Committee 2010
  Član izvršnog odbora - Iowa Board of Medicine, service 2007-2012
  Član, Iowa Academy of Trial Lawyers

Da li vam je potrebna pomoć u vezi slučaja ozljede na radu ili lične tjelesne ozljede? 

Oblasti pravne prakse


Zaštita povrijedjenih radnika

Vaš poslodavac i osiguravajuće društvo koje ga pokriva imaju advokate i stručnjake koji predano rade za njihovu stranu. Tako isto i vi trebate imati advokata na vašoj strani. Mi beskompromisno, stručno i efektno branimo prava povrijedjenih radnika preko dvadeset i pet godina.

Pomoć pri dobijanju naknade

Vaš poslodavac je obavezan da plati odštetu za povredu na radu. Medjutim, osiguranje koje pokriva vašeg poslodavca može ocijeniti da vaša povreda nije tako ozbiljna. Proces dobijanja pravedne odštete za povredu na radu je izuzetno složen, ali sa našom pomoći taj proces za vas može biti daleko jednostavniji.

Ako ne izdejstvujemo naknadu za vašu povredu, niste ništa dužni za naše usluge!

Mi smo toliko uvjereni u našu pravnu stručnost i odlučni u tome da uvijek stavimo interese naših klijenata na prvo mjesto da smo voljni rizikovati naknadu za naš vlastiti rad. Ako ne dobijemo za vas naknadu koju zaslužujete, mi nećemo naplatiti naš rad.

Saobraćajni udesi

Saobraćajni udes može okrenuti vaš život naopačke. Mi znamo kako saobraćajni udes može biti destruktivan i stresan dogadjaj, pogotovo ako ste bili povrijedjeni tokom udesa. Dozvolite nam da vam pomognemo tokom vašeg oporavka.

Udesi na gradilištu

Gradjevinski radnici rizikuju svoje živote svaki dan. Ako ste nedavno bili povrijedjeni na gradilištu, vi imate pravo da preduzmete pravne mjere kako biste dobili odštetu za vaše povrede. Dozvolite nam da vam pomognemo da dobijete punu i fer odštetu.

Katastrofalni udesi

Katastrofalne povrede su bilo koje povrede koje imaju ozbiljne i dugotrajne efekte na osobu koja je nastradala. Mi vam možemo pomoći da dobijete odštetu za izgubljena primanja, izgubljene životne užitke, mentalne probleme, bolove i patnje, izgubljene buduće zarade, stalnu nesposobnost i medicinske troškove.

Kontaktirajte nas i mi ćemo vam zakazati besplatne konsultacije!

layout styles

Vodič za potraživanje kompenzacije za ozljedu na radu

Kao sadržaj za ovaj tematski dio naše stranice koristili smo odlomke iz naše brošure Vodič za potraživanje kompenzacije za ozljedu na radu. .

Saznajte više o Zakonu o kompenzaciji za ozljedu na radu

Ovaj sadržaj je pripremljen od strane advokature Drew Law Firm, P.C. da biste imali neke opšte informacije o pravima koja vam pripadaju po Zakonu o naknadi za povredu na radu države Iowe i da vas posavjetuje na koji način možete pomoći svom advokatu u vezi vašeg slučaja.

Po zakonu države Iowe bilo koji zaposleni koji se ozlijedi na poslu ili dok obavlja aktivnosti koje su vezane za njegov posao, može imati pravo na odštetu za ozljedu na radu.

Ponekad je potrebno uraditi složene pravne i medicinsko-pravne analize da bi se dobio odgovor da li imate pravo na odštetu ili nemate. Vaš advokat će rado prodiskutovati sa vama o ovome. Definicija šta potpada pod kategoriju "ozljede" je veoma široka i uključuje skoro bilo koje zdravstveno oštećenje (na primjer: ozljeda ledja, ozljede vrata i ramena, slomljene kosti, srčani udar, bolesti, nenormalna psihološka stanja, itd.).

Ako ste bili ozlijedjeni na poslu ili dok ste obavljali svoje radne aktivnosti najbolji način da zaštitite svoja prava jeste da kontaktirate nekog iskusnog advokata koji se bavi ozljedama na radu ili ličnim tjelesnim ozljedama. Advokat će vam pomoći da pokrenete postupak za dobijanje odštete radi ozljede na radu. Advokat će takodjer moći da odredi da li, pored pokretanja procesa za dodjelu odštete ili umjesto toga, trebate podnijeti tužbu.

Pored toga, advokat će odrediti da li imate pravo na druge vrste odštete. Na primjer, ako neko drugi, osim vašeg poslodavca ili njegovog zaposlenog, snosi makar i dio krivice za vaše ozljede, vi ćete možda moći pokrenuti postupak za odgovornost za nanošenje ozljeda protiv te druge osobe ili kompanije.

Vi možete tražiti odštetu za ozljedu na radu ako ta ozljeda potpada u jednu od dolje navedenih kategorija:

 • Zdravstveno stanje koje je postojalo prije ozljedjivanja - Ove vrste ozljeda su one koje ste već imali, ali je vaše radno okruženje pogoršalo ili uvećalo tu ozljedu ili bolest. Jedan primjer bi bio ozljeda ledja, čak iako ne osjećate bol u početnom periodu.
 • Ozljede na radu - Ove ozljede uključuju ozljede prouzrokovane vašim radnim okruženjem i stvarima koje čine to okruženje (kao na primjer stolica u prostoriji gdje koristite svoje pauze). Ozljede tokom rada takodjer uključuju i ozljede koje se dese tokom vaših kraćih pauza, pauza za ručak, ili tokom aktivnosti koje je organizovao vaš poslodavac (na primjer tokom izleta koji je organizovala vaša kompanija).
 • Izloženost otrovnim tvarima - Ove vrste ozljeda uključuju ozljede koje nastanu usljed izloženosti otrovnim tvarima i kemikalijama u normalnim radnim okolnostima. Primjer ovakve vrste ozljeda bi bio rak pluća, ako možete dokazati da je uzrok izloženost štetnim tvarima na vašem radnom mjestu.
 • Fizičke i mentalne napetosti - Ova kategorija uključuje fizička i mentalna naprezanja koja su rezultat povećanih radnih zadataka ili stresa na poslu. U nekim saveznim državama, mentalna stanja koja su direktan rezultat prekomjernih radnih zahtjeva i konstantnih uznemiravanja od strane vašeg nadzornika takodjer mogu biti uključena u ovu kategoriju.
 • Prijavite ozljedu vašem poslodavcu
  • Ako je moguće, prijavite ozljedu u pismenom obliku i sačuvajte kopiju prijave za vašu vlastitu evidenciju
 • Predajte zahtjev za potraživanje odštete i beneficija za ozljedu na radu čim je prije moguće
  • Ako zbog vaše ozljede imate pravo na beneficije i odštetu za ozljedu na radu, podnesite zahtjev čim prije možete. Odugovlačenje sa zahtjevom može dovesti do problema i otezanja u dobijanju beneficija. Najbolji način da brzo počnete dobijati benficije jeste da što prije prijavite ozljedu i podnesete zahtjev za potraživanje beneficija i odštete za ozljedu na radu.
 • Ako je vaš zahtjev osporen
  • Ako dodje do osporavanja u vezi vašeg zahtjeva, možete kontaktirati ured vašeg državnog povjerenika za ozljede na radu. Takodjer, bilo bi dobro da kontaktirate advokata koji ima iskustva sa slučajevima ozljeda na radu.

Sistem za odštete u slučajevima ozljeda na radu obezbjedjuje da zaposleni koji je ozlijedjen na poslu ili obolio obavljajući radne zadatke dobije odštetu. Ako je ozljeda tolika da je prouzrokovala smrt, odšteta se isplaćuje supružniku i djeci koja su ostala iza preminulog.

U većini saveznih država poslodavci su obavezni da se osiguraju za slučajeve ozljeda na radu kod osiguravajućih kompanija. U nekim saveznim državama velikim kompanijama je dozvoljeno da same sebe osiguraju ili da djeluju kao vlastita osiguravajuća kompanija. Za manje kompanije, one sa manje od tri ili četiri zaposlena, osiguravanje za slučajeve ozljeda na radu ne mora biti obavezno. Kada se neki zaposleni ozlijedi na poslu i podnese zahtjev za odštetu i beneficije, taj zahtjev se upućuje osiguravajućoj kompaniji koja pokriva poslodavca ili samom poslodavcu ako poslodavac sam sebe osigurava. Beneficije mogu uključivati medicinsku i invalidsku kompenzaciju, zavisno od zakona vaše savezne države.

 • Koji je iznos beneficija?
  • Iznos vaših sedmičnih beneficija zavisi od iznosa vašeg ukupnog dohotka u trenutku ozljede i broja odbitaka za državni i savezni porez na koja biste imali pravo ako biste prikazali maksimalan broj izuzeća na koje ste imali pravo. Mi ćemo provjeriti sve podatke kako bismo bili sigurni da dobijate iznos koji vam pripada.
 • Koliko ćemo tražiti odštete?
  • Jedno od najćešćih pitanja koja klijenti postavljaju je: "Za koju sumu ćemo ih tužiti?". Po Pravilima za rad Povjereništva za ozljede na radu, mi ne tražimo odredjeni novčani iznos, nego samo da povjerenik potvrdi traženi oporavak. Pitajte svog advokata u vezi beneficija koje traži u vašem slučaju.
 • Šta se dogodi nakon što se pokrene sudski postupak?
  • Po zakonu države Iowe, više ne postoje tajne u sudskim procesima. Tužena strana ima pravo da postavlja razumna pitanja o udesu i na koji način su ozljede pogodile ozlijedjenu osobu. Pravilo svakog advokata bi trebalo biti da se na sva legitimna pitanja koje postavi tužena strana odgovori potpuno i istinito.

   Dobijanje informacija kroz izjave svjedoka (“discovery depositions”) sadrži verbalno svjedočenje osobe koja je pod zakletvom. Ako klijent daje izjavu pod zakletvom, advokat koji ga zastupa je uvijek prisutan. Prije uzimanja izjave od klijenta, njen/njegov advokat će, bez obzira koliko vremena to uzelo, proći kroz sve vrste pitanja koja će biti postavljena, tako da ne bude nikakvih iznenadjenja.

   Bilo koja strana može predati drugoj strani i set pitanja u pisanom obliku (“interrogatories”). Na ova pitanja potrebno je odgovoriti što prije, obično u roku od 30 dana. Kada advokat pošalje pitanja drugoj strani, on očekuje da će odgovore dobiti u kratkom roku. Svako odugovlačenje sa odgovorima će samo odužiti cijeli sudski proces.

   Medicinski pregled i ispitivanje: Tužena strana ima pravo da, u razumnim okvirima, zakaže pregled kod doktora po njihovom izboru. Osiguravajuća kompanija će platiti troškove pregleda i oni će dobiti izvještaj sa doktorovim nalazima i mišljenjem o vašoj ozljedi.

 • Šta se dogadja na sudskom saslušanju za slučaj kompenzacije za povredu na radu?
  • Nakon što je sudski postupak pokrenut, sudsko saslušanje se zakazuje obično u roku od 9 do 16 mjeseci od dana podnošenja tužbe, ali taj period može biti znatno duži. Većina slučajeva se riješi vansudskim dogovorom prije samog datuma sudskog saslušanja. Trebate svog advokata pitati o mogućnosti da se vaš slučaj riješi vansudskim dogovorom prije sudskog saslušanja. Sudsko saslušanje pred Povjerenikom za pitanja kompenzaije za povrede na radu države Iowe je neformalna procedura. Povjerenik će saslušati sva svjedočenja i pročitati medicinske izvještaje. Iz svih iskaza koja čuje i dokaznog materijala koji mu je predočen, Povjerenik će odrediti iznos beneficija na koje imate pravo. Ova odluka se ne donosi na samom sudskom saslušanju.
 • Šta se dogodi nakon što odluka o mom slučaju bude donešena?
  • Vi ćete biti obaviješteni o odluci koju je Povjerenik donio u vašem slučaju. Ako niste zadovoljni rezultatom, morate to odmah reći svom advokatu. Na odluke se može uložiti žalba. Nakon donošenja odluke od strane Povjerenika, postoji rok od 20 dana od dana donošenja odluke u kome se može podnijeti žalba. Nakon inicijalne žalbe, ako je neuspješna, postoji rok od 30 dana za žalbu. Vaša je odgovornost da obavijestite advokata ako želite da uložite žalbu. Zapamtite da i tužena strana, ako nije zadovoljna odlukom, ima pravo na žalbu.
 • Da li imam pravo na plaćene putne troškove?
  • Ako je vaš poslodavac prihvatio odgovornost za vašu povredu na radu, vi imate pravo na plaćene putne troškove (otprilike 55 centi po milji) za odlaske (u oba pravca - do odredišta i nazad) na odobrene ljekarske preglede, fizičke terapije, do zdravstvenih ustanova i apoteka gdje uzimate lijekove. Potrebno je da vodite dokumentaciju sa podacima koga ste posjetili, datumom i ukupnom razdaljinom do odredišta i nazad. Ako nam pošaljete te informacije u pisanom obliku, mi možemo obraditi podatke za vas i poslati zahtjev za naplatu osiguravajućoj kompaniji. Pored toga, ako imate potvrdu od doktora da ne možete voziti, može se zahtijevati da se plate izgubljena zarada i putni troškovi osobi koja vas vozi na ljekarske preglede. Posavjetujte se sa svojim advokatom u vezi naplate putnih troškova.

Saznajte više o slučajevima lične tjelesne ozljede

Mi smo pripremili ovu informaciju da bismo vam pomogli da se bolje upoznate kako se obično tretira i obradjuje slučaj osobne ozljede i kako možete pomoći svom advokatu da izdejstvuje pravednu odluku za vas. Ovdje smo obradili neka opšta pitanja vezana za uobičajen slučaj lične tjelesne ozljede. Sa nekim od ovih stvari ste možda već upoznati, ali u isto vrijeme, možda ne znate sve pojedinosti.

Adekvatna i potpuna analiza vašeg slučaja je od suštinskog značaja za uspješno vodjenje istog. Osiguravajuće kompanije zaposle ljude samo da istražuju slučajeve. One to rade posebno iz razloga da se one same ne bi previše izlagale u ovakvim slučajevima. Dakle, najvažnije je da se činjenice vezane za vaš slučaj istraže i sačuvaju kako bi vaša prava bila zaštićena.

Obično kada advokat uzme slučaj, oni otvore dosje za istraživanje slučaja odmah poslije prvog intervjua. Dosje se daje na dalje istraživanje pod kontrolom jednog od advokata. U najvećem broju slučajeva, advokat će pribaviti kompletan policijski izvještaj, intervjuisati policajca koji je bio na licu mjesta, pribaviti kopije izjava svjedoka, fotografije vozila koja su bila uključena u udes, fotografije mjesta gdje se udes desio, i pokušaće da rekonstruiše kako se udes desio i ko snosi odgovornost. Uobičajeno advokati zatraże pismenim putem izvještaj o medicinskom tretmanu klijenta. U najvećem broju slučajeva, advokat osobno intervjuiše doktora prije nego što pismenim putem zatraži medicinski izvještaj.

U stvarnom sudskom procesu popune se papiri, podnese se tužba sudu i imamo tužioca i tuženog. Tužioc je osoba ili osobe koje su ozlijedjene, a tuženi je osoba ili osobe koje su ozlijedile tužioca ili tužioce. U podnešenim papirima se naznači generalni stav tużioca. Tužena strana obično ima rok od 30 dana da odgovori na tužbu. U svom odgovoru tužena strana iznese svoj stav o slučaju.

Novi klijenti često pitaju “Za koji iznos ćemo ih tužiti?”. U skoro svim slučajevima, nije obavezno navesti neki poseban iznos prilikom podnošenja tužbe. Obično je prilično teško ocijeniti u trenutku podnošenja tužbe koliko slučaj stvarno vrijedi. Ono što se obično trażi jeste “fer i razumna nadoknada za pričinjenu štetu”.

Pošto vrijednost slučaja zavisi od uredne i tačne dokumentacije, klijenti bi trebali slati mjesečne izvještaje. Ovi izvještaji bi trebali omogućiti advokatu da drži korak sa svim važnim promjenama koje se dešavaju u životu njegovog klijenta. Oni su iznimno važni i iz razloga jer pružaju advokatu dokumentovani pregled o toku klijentovog oporavka od nanešenih ozljeda.

Po zakonu države Iowe nema više tajni u sudskim procesima. Tužena strana ima pravo da postavlja pitanja u razumnim okvirima o udesu i kako su nanešene ozljede pogodile ozlijedjene osobe i njihove porodice. Advokat bi po pravilu trebao potpuno i sitinito da odgovori na sva legitimna pitanja koja postavi tužena strana.

Nakon što sudski proces počne, tužilac i tužena strana imaju pravo da dobiju informacije o slučaju putem direktnog ispitivanja gdje ispitanik daje izjave pod zakletvom i/ili pismenim putem.

Vi ćete biti obaviješteni o odluci koju je porota donijela u vezi vašeg slučaja. Ukoliko niste zadovoljni odlukom, morate o tome odmah obavijestiti svog advokata. Postoji rok od 10 dana od datuma donošenja odluke u kome možete podnijeti zahtjev za novo sudjenje. Takodjer postoji rok od 30 dana od dana donošenja odluke u kome se možete žaliti Vrhovnom sudu. Vaša je odgovornost da obavijestite advokata da li želite podnijeti zahtjev za novo sudjenje ili uputiti žalbu na donesenu odluku. Zapamtite da tužena strana takodjer ima pravo da uloži žalbu ako nije zadovoljna sudskom odlukom.

Jedna od prvih stvari koje osiguravajuća kompanija želi jeste lista “specijalnih šteta” koje ste pretrpjeli kao rezultat vaše ozljede. Specijalne štete znače troškove koje vi platite za preglede kod doktora, bolničke troškove, druge medicinske troškove, izgubljene zarade ili prihodi koje ste izgubili zbog udesa, i bilo kakva materijalna šteta prouzrokovana udesom. Vi biste se trebali potruditi da priložite što kompletniju listu ovih troškova i gubitaka. Isto tako je važno da vodite evidenciju o tome kako je ozljeda uticala na vaš i na život vaše obitelji. Savjetuje se da vodite dnevnik o važnim dnevnim aktivnostima kako biste se kasnije lakše prisjetili pojedinosti koje vam mogu zatrebati u toku procesa.

 • Koliko vremena imam za pokretanje sudskog procesa?
  • Po zakonu, sudski proces se mora pokrenuti u odredjenom roku. Ako slučaj nije pokrenut u tom roku šansa za pokretanje postupka može biti propuštena zauvijek. Postoje mnoga pravila u državi Ajovi koja odredjuju vremenski period u kome se sudski postupak treba pokrenuti. Obično, period od dvije godine je adekvatna vremenska granica. Medjutim, u odredjenim slučajevima vrijeme za podnošenje slučaja može biti prilično kratko, kao na primjer šest mjeseci. Nemojte zaboraviti da porazgovarate sa svojim advokatom o ovome.
 • Šta da radim sa agencijama koje vrše naplatu dugova?
  • Zbog toga što ste ozlijedjeni i niste u mogućnosti da radite, desiće vam se da vas kreditori počnu nazivati preko telefona i zahtijevati da platite svoje medicinske račune. Iako vas advokati ne mogu zaštititi u potpunosti, oni bi trebali da porazgovaraju i predoče vašu situaciju sa svakim kreditorom ili agencijom za naplatu dugova koja vas kontaktira. U mnogim slučajevima advokat je u stanju da napravi dogovor sa tim ljudima da vas ostave na miru dok se slučaj ne završi.
 • Može li moja vlastita nepažnja da utiče na vrijednost mog slučaja?
  • Odgovor je - da, može. Ako porota ocijeni da ste bili nepažljivi, to može da umanji vrijednost vašeg slučaja. Po zakonu države Ajove razmatra se krivica svih strana koje su sudjelovale u udesu. Ovo se zove “uporedna krivica”. Po važećim pravilima koja regulišu uporednu krivicu, vi možete snositi do 50% krivice i biti u mogućnosti da dobijete naknadu za 50% štete koja vam je načinjena. Ako je medjutim vaša krivica veća od 50%, vi nećete biti u mogućnosti da dobijete odštetu. Trebate da prodiskutujete ove opcije sa svojim advokatom.
 • Šta ako drugi vozač u saobraćajnom udesu nije osiguran?
  • Na nesreću, mnogo puta neko ko ozlijedi druge u udesu nema osiguranje. Medjutim, to ne znači da ne postoji opcija da naplatite svoju štetu. Ako je vaše vozilo bilo osigurano u trenutku udesa, vi biste trebali biti pokriveni osiguranjem od “neosiguranog vozača” i od “nedovoljno osiguranog vozača”.
style switcher

Kako da bolje razumijete vaš slučaj lične tjelesne ozljede

Sadržaj odjeljka Saznajte više o slučajevima lične tjelesne ozljede se sastoji od nekoliko glavnih tačaka koje su naglašene u našem priručniku Kako da bolje razumijete vaš slučaj lične tjelesne ozljede. Kompletan priručnik možete spustiti ovdje.

Tom Drew i osoblje njegove advokature posjeduju znanje, sposobnost i talenat da riješe vaš slučaj u vašu korist. Kontaktirajte nas na engleskom ili bosanskom jeziku putem dolje navedenog obrasca i mi ćemo vam zakazati besplatne konsultacije!

layout styles

Tom Drew

Advokat


Tom je rodjen i odrastao u Hamptonu, Iowa i dolazi iz advokatske porodice. Tomov otac je skoro 50 godina bio advokat opšte prakse u Hamptonu. Tomov stariji brat, Jim, je bio prvoizabrani sudac Okružnog suda koga je izabrao guverner Tom Vilsack.

Tom je u braku sa Julie (rodj. Steidl) Drew od 1984. godine. Julie je nedavno otišla u mirovinu sa pozicije glavnog instruktora kuhanja na odsjeku kulinarstva na DMACC-u. Tom i Juliein sin i kćerka su diplomirali na Univerzitetu Iowe. Njihova kćerka je magistrirala na Univerzitetu DePaul ujedno radeći puno radno vrijeme, a trenutno radi kao korporacijski trener u Des Moinesu za veliku privatnu kompaniju koja se bavi internacionalnim istraživanjem i razvojem. Njihov sin je završio poslijediplomski studij poslovnog menadžmenta (MBA) na Univerzitetu Iowe i takodjer radi puno radno vrijeme kao posrednik pri kupoprodaji nekretnina u centralnoj Iowi.

Kad ne radi, Tom uživa pilotirajući avione i on je certfikovani pilot i instruktor letenja. On trenutno posjeduje i pilotira dva aviona: Beechcraft 58 Baron i Piper Cherokee 140. Tom takodjer uživa provodeći vrijeme sa svojom porodicom, putujući, gledajući nezavisne filmove i svirajući na svojoj bas gitari.

Obrazovanje

 • Drake University Law School
  J.D., Law
  1985 – 1988
 • University of Iowa
  BBA, Finance
  1980 – 1984

Počasti i nagrade

 • Predsjednik, Iowa Trial Lawyers Association (Iowa Association for Justice) 2005
 • Predsjednik, Iowa Chapter American Board of Trial Advocates (ABOTA 2011)
 • Predsjedavajući, Litigation Section Iowa State Bar Association 2007-2008
 • Predsjednik, American Inns of Court (C. Edwin Moore Chapter) 2004-2005
 • Član, American College of Trial Lawyers
 • Predsjednik, American Academy of ADR Attorneys (2014)
 • Imenovan od strane Vrhovnog suda savezne države Iowe u Civil Justice Reform Task Force Steering Committee 2010
 • Član izvršnog odbora -Iowa Board of Medicine, service 2007-2012
 • Član, Iowa Academy of Trial Lawyers

Zašto trebate kontaktirati Drew Law Firm?

Ako ste bili ozlijedjeni u nesreći na poslu ili greškom nekog drugog lica ili kompanije dozvolite advokaturi Drew Law Firm da se za vas pobrine oko toga. Advokat Tom L. Drew se prvenstveno bavi slučajevima ličnih tjelesnih ozljeda i kompenzacije za ozljedu na radu. On preko 35 godina zastupa klijente koji su pretrpjeli katastrofalne ozljede, nesreće na gradilištima, nesreće na radu i saobraćajne nesreće svih vrsta.

On je vodeći pravni stručnjak u slučajevima ličnih tjelesnih ozljeda u Iowi. Tom je vodio slučajeve protiv većine vodećih advokatskih firmi koje zastupaju osiguravajuće kompanije.. Tom L. Drew je cijenjen od strane svojih kolega i dobio je AV rejting (najveću ocjenu) kako je objavljeno u Martindale-Hubbell ™.

NTL Logo
AV Rating Logo
WCTL Seal
Million Dollar Advocates Forum logo

Ljubimci našeg ureda

Mi obožavamo naše pse u uredu. Evo nekoliko njih iz naše prošlosti i sadašnjosti.

Dva prethodna psa su već otišla ka svojim nebeskim kućicama:
Minnie (nešto kao Benji mješanac iz prihvatilišta za napuštene životinje) je bio naš prvi uredski pas davno prije nego smo i znali kako to sve funkcioniše. Mi kažemo za Mini da je bio najviše voljen najgori pas ikada. Verdel (mješanac jazavičara i zečara iz prihvatilišta za napuštene životinje) se uvijek zabavljao onim što je volio i druge stvari ga nisu previše zanimale.

Sadašnji ljubimci našeg ureda: Paco (plava čivava) čuva svoju teritoriju i obožava Barbaru, ali se ne ponaša tako dobro sa drugima. On ima problema sa artritisom i zna iznenada jako zacviciliti bez nekog vidljivog razloga. Stanley (mješanac zlatnog retrivera i pudlice) dodje u ured svakog dana i uglavnom bude na spratu. Ako ga pomilujete, dobili ste doživotnog prijatelja. Nema nijedne zle kosti u sebi. On je ljudsko biće u psećem odijelu.

Suvernirnica vatrogasne stanice br. 12

Vatrogasna stanica br. 12 je izgradjena 1901. godine i zatvorena je odlukom gradskih vlasti 1976. godine. Stara stanica br. 12 je počela sa zaprežnim konjskim kolima; stanica je bila poznata po dva konja, oba zvana Jack, koja su bila znana na ovom području po svojoj brzini. Konji su bili vezivani iza zgrade. U bilo koje vrijeme dva ili tri vatrogasca su bili u stacionirani u stanici br. 12. Originalni požarni stub kojim su se vatrogasci spuštali sa gornjeg sprata i originalni prozori sa bojenim staklima i danas krase unutrašnjost stanice.


Kontaktirajte nas!

Kontaktirajte nas

Mi nudimo besplatne konsultacije. Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi vašeg slučaja ozljede na poslu ili lične tjelesne ozljede, molimo vas da nazovete naš ured ili nas kontaktirajte putem ovog jednostavnog obrasca. Mi ćemo vam odgovoriti u roku od 24 sata.

Naš uredRadno vrijeme

 • PONEDJELJAK - PETAK: 8h - 17h
 • Subotom samo unaprijed zakazani sastanci
 • Nedjeljom i praznicima ne radimo